Verificatorul de proiecte reprezintă un specialist în construcții ce are studii superioare (arhitect sau inginer) și care a dobândit prin atestare calitatea de a verifica proiectele tehnice din domeniul construcțiilor.

Verificarea proiectelor se va face pe cerințele fundamentale aplicabile: (1) rezistență mecanică și stabilitate, (2) securitatea la incendiu, (3) igienă, sănătate și mediul înconjurător, (4) siguranță și accesibilitate în exploatare, (5) protecție împotriva zgomotului, (6) economie de energie și izolare termică, (7) utilizarea sustenabilă a resurselor naturale.

Verificatorul de proiecte este atestat pe specializări și pe cerințe fundamentale. Proiectantul este specialistul care menționează în interiorul documentației la care din cerințele fundamentale este necesară verificarea.

Atestarea verificatorului de proiecte se face de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Verificatorul de proiecte este reprezentantul investitorului, nu al proiectantului.

Verificatorul de proiecte asigură ștampilarea proiectului și realizarea referatului de verificare dacă și numai dacă consideră că proiectul este corespunzător.

Recepția, adică corectitudinea proiectelor tehnice, inclusiv ale celor al căror beneficiar este o autoritate publică, se face de către verificatorul de proiecte. În acest sens autoritatea publică trebuie să se asigure că achiziționează servicii de verificare de proiecte separat față de cele de proiectare.

În cazul în care sunteți interesați de verificarea tehnică a unei clădiri puteți trimite un email cu proiectul la contact@formare-specialisti-constructii.ro și vă vom răspunde în cel mai scurt timp cu o ofertă. Putem asigura servicii de verificare prin specialiști proprii pe toate domeniile: arhitectură, rezistență și instalații.

Din echipa noastră de verificatori de proiecte fac parte: ing. Marius Dorin Lulea, arh. Emil Roșca, ing. Onuțu Lohengrin, ing. Cristian Olaru.

Centrul de Formare Profesională a Specialiștilor în Construcții pune la dispoziția proiectanților echipa proprie de verificatori de proiecte.

Asigurăm verificarea tehnică a proiectelor la toate cerințele fundamentale, respectiv pentru rezistență A1, A2, pentru arhitectură B, C, D, E, F și pentru instalații Ie, It, Is, Ig.

Asigurăm verificarea tehnică a proiectelor oriunde în România.

Procedura de lucru este una simplă: se trimite documentația în format .pdf la adresa de email: contact@formare-specialisti-constructii.ro. În email precizați la care cerințe fundamentale se dorește verificarea. Analiza se va face prin evaluarea tehnică documentelor trimise, se înaintează observații dacă este cazul și apoi se poate realiza semnătura electronică sau se pot semna fizic proiectele tehnice.

În acest sens se poate utiliza și curierul pentru a se evita deplasările inutile.

Verificatorii de proiecte sunt interni.

Puteți utiliza pentru informații suplimentare și numărul de WhatsUp: 0740 31 22 24.

Nu vă recomandăm să realizați verificări de proiecte superficiale deoarece informația acum circulă ușor și este de evitat existența unor situații neconforme în relația cu beneficiarii, mai ales atunci când discutăm de investiții majore.