Care este dimensiunea unui loc de parcare, este o întrebare foarte des pusă de către specialiștii în construcții. Răspunsul la această întrebare este destul de simplu și se regăsește în normele de proiectare.

Parcările pot fi interioare clădirilor sau pot fi exterioare clădirilor. Indiferent de locul în care parcările sunt amplasate ele trebuie să respecte anumite condiții.

Parcările se pot dispune în lungul drumului, se pot așeza perpendicular pe drum sau se pot dispune sub un anumit unghi față de drumul de acces.

Dimensiunea unui loc de parcare este de cel puțin 2.30m x 5.10m. Locurile de parcare pot avea dimensiuni mai mari, dar locurile de parcare nu pot avea dimensiuni mai mici.

Atunci când proiectăm parcările interioare și parcările exterioare va trebui să ținem cont de acest lucru.

Ce dimensiuni ar trebui să aibă căile de circulație auto interioare clădirilor sau interioare unor incinte?

Aleiile care deservesc locurile de parcare pot avea 5m dacă se face parcarea pe ambele părți sau de 3,5m dacă parcarea se va face pe o singură parte și în lungul drumului. În cazul subsolurilor dimensiunea căii de acces la parcări trebuie să fie de cel puțin 5m. Ne vom asigura prin proiectare că în curbe se vor realiza raze de racordare care să permită schimbarea cu ușurință și dintr-o singură mișcare a direcției de mers.

O atenție deosebită trebuie să fie acordată rampelor de acces. Rampele de circulație auto nu trebuie să aibă o pantă mai mare de 18%. Atenție mare căci 18% nu înseamnă 18grade, cum de multe ori se face confuzia. Dacă spre exemplu avem de soluționat o diferență de nivel de 300cm atunci lungimea rampei va fi egală cu 300cm x 100 / 18 = 1667cm = 16,7m. Știm, pare lungă, dar este singura cale prin care se poate obține o rampă care să asigure condiții normale de circulație.

Ce condiții trebuie să îndeplinească o parcare amplasată la subsolul unei clădiri civile?

Parcările reprezintă spații cu un risc ridicat de incendiu. În acest sens trebuie să fie luate măsuri prin care clădirea să fie protejată sub acțiunea unui eventual incendiu.

Parcările subterane trebuie în primul rând să fie dotate cu instalații ce au rol în securitatea la incendiu cum ar fi cele de hidranți interiori, hidranți exteriori, sprinklere, instalații pentru desfumare.

Dincolo de acest lucru accesul din parcări în casele de scară sau în orice alt spațiu care nu este de parcare se face în mod obligatoriu prin intermediul unui camere tampon, al unui sas. Aceste camere trebuie să aibă pereți cu performaanțe la foc și uși rezistente la foc, având prevăzută de asemenea desfumarea în caz de incendiu pentru a se evita pătrunderea fumului și a gazelor fierbinți.

Parcările subterane se vor separa de celelalte spații civile prin pereți , planșee și uși cu performanțe la foc.