Ce documente sunt necesare pentru a putea obține autorizația de securitate la incendiu?

Pentru a putea funcționa o clădire necesită autorizație de securitate la incendiu. Nu toate clădirile necesită autorizație de securitate la incendiu.

Pentru a obține acest drept există două etape principale: depunerea documentației de proiectare la inspectoratul județean pentru situații de urgență, verificarea pe teren că ceea ce este înscris în documentație este conform cu realitatea și se confirmă îndeplinirea condițiilor menționate în normativ.

În mare documentația de securitate la incendiu pentru obținerea autorizației de funcționare de la pompieri cuprinde o parte scrisă și o parte desenată.

Care sunt specialiștii care obțin autorizația de securitate la incendiu?

Partea scrisă are ca piesă principală scenariul de securitate la incendiu. În acest document sunt descrise toate măsurile care sunt necesare a fi luate pentru a se îndeplini condițiile de autorizare.

Partea desenată cuprinde planurile de arhitectură și instalații cu rol în securitatea la incendiu cu menționarea măsurilor care au fost luate.

Iată ce documente sunt necesare pentru a se putea obține autorizația de securitate la incendiu.

De asemenea documentația mai trebuie să cuprindă procese verbale că au fost executate măsurile impuse de către firme autorizate și de către personal autorizat. Este necesar să se dovedească prin agremente tehnice și declarații de conformitate și că produsele utilizate respectă standardele de execuție în domeniul securității la incendiu.

Vizita pe teren a pompierilor care verifică documentație este una obligatorie.

Autorizația de securitatea la incendiu se eliberează dacă și numai dacă se îndeplinesc condițiile din normativ. În caz contrar documentația de autorizare de respingere cu menționarea motivelor.

Când are nevoie un restaurant de autorizație de securitate la incendiu?