Ce este un verificator de proiecte?

Definiția este dată de reglementările tehnice în vigoare.

verificator de proiecte – specialist cu activitate în construcţii atestat în unul
sau mai multe domenii/subdomenii de construcţii şi specialităţi pentru instalaţiile
aferente construcţiilor, care efectuează verificarea proiectelor în ceea ce
priveşte respectarea reglementărilor tehnice şi cerinţelor fundamentale
aplicabile prevăzute de lege;

Lulea Marius Dorin este inginer constructor, absolvent al Facultății de Construcții Civile, Industriale și Agricole, expert tehnic, verificator de proiecte, auditor energetic, diriginte de șantier și doctor în inginerie.

Acesta este un specialist recunoscut în domeniu, autor al mai multor cărți de specialitate, lector ce asigură prin cursurile sale pregătirea viitorilor specialiști verificatori de proiecte, experți tehnici, diriginți de șantier sau responsabili tehnici cu execuția.

Cine poate să devină verificator de proiecte: numai inginerii de construcții, instalații și arhitecții.

Ce este un verificator de proiecte și cine asigură atestările?

Pentru a putea deveni verificator de proiecte este obligatoriu să ai studii superioare universitare de profil construcții. Atestarea verificatorilor de proiecte se face de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

Dacă sunteți deja verificator de proiecte ar fi bine să vă înscrieți într-o asociație profesională de profil.

Specialiştii cu activitate în construcţii verificatori de proiecte îşi pot desfăşura activitatea în condiţiile legii, ca:
a) persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi în mod individual şi independent, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016;


b) acţionar/angajat/asociat al unei persoane juridice care are ca obiect de activitate inclusiv cod CAEN 71 Activităţi de arhitectură şi inginerie; activităţi de testări şi analiză tehnică.

Verificarea tehnică a proiectelor se efectuează de către specialist/specialişti cu activitate în construcţii atestat/atestaţi ca verificator/verificatori de proiecte, pe domenii/subdomenii.

Cine va angaja verificatorul de proiecte?

Verificarea tehnică a proiectelor se realizează potrivit legii, prin grija şi responsabilitatea investitorului/proprietarului/administratorului, după caz, pe domenii/subdomenii de construcţii şi specialităţi pentru instalaţiile aferente construcţiilor, corespunzător cerinţelor fundamentale aplicabile stabilite de proiectant/proiectanţi şi precizate în proiect.

Verificatorul de proiecte este angajat al investitorului/proprietarului/administratorului şi efectuează verificări numai pentru domeniile/subdomeniile de construcţii şi specialităţile pentru instalaţiile
aferente construcţiilor pentru care este atestat, corespunzător cerinţelor fundamentale aplicabile.