Ce experiență și ce studii sunt necesare pentru a deveni verificator de proiecte în construcții?

Pentru susținerea examenelor de atestare tehnico-profesională a verificatorilor de proiecte și/sau a experților tehnici trebuie îndeplinite următoarele condiții minime privind experiența profesională prevăzută la alin. (6):

a) cel puțin 8 ani vechime dintre care cel puțin 3 ani în activități de proiectare pentru susținerea examenelor de atestare tehnico-profesională a verificatorilor de proiecte;

b) cel puțin 12 ani vechime dintre care cel puțin 4 în activități de proiectare pentru susținerea examenelor de atestare tehnico-profesională a experților tehnici.

Ce studii sunt necesare pentru a deveni verificator de proiecte?

Poate participa la examenele de atestare tehnico-profesională a verificatorilor de proiecte și/sau experților tehnici solicitantul care îndeplinește condițiile cumulative de studii și de experiență profesională prevăzute de prezenta procedură.

În vederea participării la examenele de atestare tehnico-profesională solicitantul trebuie să facă dovada absolvirii de studii universitare de licență și, după caz, de studii universitare de master/de studii postuniversitare de master/de studii de aprofundare, fiind titularul unei diplome de inginer diplomat/inginer/arhitect conferită urmare absolvirii unei instituții de învățământ superior acreditată în următoarele domenii de licență/specializări după caz, sau echivalente**), astfel:**) În accepțiunea prezentei proceduri, echivalente sunt considerate programele de studii universitare/postuniversitare/de aprofundare, indiferent de denumire (specializări, profile, domenii) care, în urma absolvirii, au conferit titularului competențe asemănătoare.

a) pentru domeniul de atestare tehnico-profesională A1 în domeniul de licență „Inginerie civilă”;

b) pentru domeniul de atestare tehnico-profesională A2 în domeniul de licență „Inginerie civilă”;

c) pentru domeniile de atestare tehnico-profesională A4, B2 și D2, cu subdomeniile aferente în domeniul de licență „Inginerie civilă”;

d) pentru domeniile de atestare tehnico-profesională A5, B2 și D3, cu subdomeniile aferente în domeniul de licență „Inginerie civilă”;

e) pentru domeniile de atestare tehnico-profesională A6, B4 și D4 în domeniul de licență „Inginerie civilă”;

f) pentru domeniile de atestare tehnico-profesională A7, B5 și D5 în domeniul de licență „Inginerie civilă”;

g) pentru domeniile de atestare tehnico-profesională A9, B7 și D7 în domeniul de licență „Inginerie civilă”;

h) pentru domeniul de atestare tehnico-profesională Af în domeniul de licență „Inginerie civilă”;

i) pentru domeniul Ag în domeniul de licență „Inginerie civilă” sau în domeniul de licență „Inginerie geologică”, specializarea „Inginerie geologică”;

j) pentru domeniile de atestare tehnico-profesională B1, D1, E, F domeniul de licență „Inginerie civilă” sau în domeniul de licență „Arhitectură”;

k) pentru domeniul de atestare tehnico-profesională Cc în domeniul de licență „Inginerie civilă” sau în domeniul de licență „Arhitectură”;

l) pentru domeniul de atestare tehnico-profesională Saac în domeniul de licență „Inginerie civilă” sau în domeniul de licență „Ingineria instalațiilor”;

m) pentru domeniul de atestare tehnico-profesională Is în domeniul de licență „Ingineria instalațiilor”, în domeniul de licență „Inginerie civilă” sau în domeniul de licență „Inginerie mecanică”;

n) pentru domeniul de atestare tehnico-profesională It în domeniul de licență „Ingineria instalațiilor”, în domeniul de licență „Inginerie energetică” sau în domeniul de licență „Inginerie mecanică”;

o) pentru domeniul de atestare tehnico-profesională Ig în domeniul de licență „Ingineria instalațiilor” sau domeniul de licență „Mine, petrol și gaz”;

p) pentru domeniul de atestare tehnico-profesională Ie în domeniul de licență „Ingineria instalațiilor”;

q) pentru domeniul de atestare tehnico-profesională Ci în domeniul de licență „Ingineria instalațiilor”.

Absolventul unei instituții de învățământ superior acreditată, specializarea „Ingineria și managementul lucrărilor de construcții”, domeniul de licență „Inginerie și management”, titular al unei diplome de inginer/inginer diplomat poate solicita înscrierea în vederea susținerii examenelor de atestare tehnico-profesională în aceleași domenii de atestare tehnico-profesională ca și un absolvent al unei specializări din domeniul „Inginerie civilă” în condițiile în care este și titular al unei diplome de master obținută în urma absolvirii unui program de master în domeniul de studii universitare de master „Inginerie civilă și instalații” sau al unei diplome echivalente în urma căruia a dobândit dreptul de a proiecta fără limitări în domeniul/domeniile/subdomeniile de atestare tehnico-profesională solicitat/solicitate.