Cine angajează verificatorul de proiecte?

Aceasta ar fi prima întrebare enunțată iar răspunsul este unul simplu: verificatorul de proiecte este angajatul investitorului, al beneficiarului investiției.

Iată ce scrie în lege:

Verificarea tehnică a proiectelor se realizează potrivit legii, prin grija şi responsabilitatea investitorului/proprietarului/administratorului, după caz, pe domenii/subdomenii de construcţii şi specialităţi pentru instalaţiile aferente construcţiilor, corespunzător cerinţelor fundam

HG742

Pentru a fi și mai clari în exprimare: verificatorul de proiecte nu este angajatul proiectantului.

Pe cine reprezintă verificatorul de proiecte?

Verificatorul de proiecte reprezintă investitorul, beneficiarul unei investiții.

Acesta trebuie să se asigure că se respectă normele tehnice minime de proiectare.

Este obligat verificatorul de proiecte să respecte ordinele venite dinspre investitor?

Cu siguranță că nu, verificatorul de proiecte este atestat pe baza unor reglementări tehnice și el se asigură că aceste reglementări tehnice sunt respectate.

Atunci când voința investitorului contravine reglementărilor tehnice atunci verificatorul de proiecte trebuie să se asigure că acestea sunt respectate, indiferent de ceea ce dorește beneficiarul.

Dacă ești în căutarea unui verificator de proiecte intră aici: arhitectură , rezistență , instalații.

Verificatorul de proiecte nu verifică proiectul decât din punct de vedere al cerințelor fundamentale înscrise în reglementările tehnice. Orice alte verificări solicitate de către investitor nu intră sub incidența prevederilor legale care vizează un specialist în calitatea sa de verificator de proiecte.

Sunteți verificator de proiecte și doriți să faceți parte dintr-o asociație profesională?