Cine poate deveni verificator de proiecte?

Verificator de proiecte poți deveni doar dacă ai studii superioare în domeniul ingineriei sau arhitecturii.

Construcția unei clădiri implică mai multe etape. Prima etapă este cea de autorizare și proiectare a clădirii. Pentru acest lucru ai nevoie de un inginer de structură, un inginer de instalații și un arhitect. Proiectele pe care aceștia le întocmesc se supun verificării de proiecte, adică cineva atestat se asigură că produsele, adică proiectele livrate, sunt în regulă.

Vezi ce înseamnă să fii și diriginte de șantier.

Verificarea de proiecte se face pe cerințe fundamentale, adică pe categorii și criterii exacte. Există mai multe cerințe fundamentale:

  1. rezistenţă mecanică şi stabilitate;
  2. securitate la incendiu;
  3. igienă, sănătate şi mediu înconjurător;
  4. siguranţă şi accesibilitate în exploatare;
  5. protecţie împotriva zgomotului;
  6. economie de energie şi izolare termică;
  7. utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Verificator de proiecte poți să fii dacă ești inginer constructor, inginer de instalații sau arhitect. Aceste meserii nu se pot dobândi decât dacă ai studii superioare.

În România există mai multe universități tehnice unde te poți pregăti pentru această meserie. Spre exemplu în București există Universitatea Tehnică de Construcții din București. În cadrul universității există mai multe facultăți care pot fi urmate și să devii ingineri de construcții sau de instalații.

Ca să devii arhitect în București poți urma Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu.

Cei care aleg meseriile de inginer sau arhitect în general au o viață asigurată deoarece fără aceste universități nu se poate pătrunde în zona profesională a construcțiilor.

Cine nu are o așa meserie atunci nu poate deveni verificator de proiecte.

Verificatorii de proiecte sunt înscriși în : Asociația Ordinul Verificatorilor de Proiecte Și Experților Tehnici în Construcții.

Ordinul Verificatorilor de Proiecte și al Experților Tehnici în domeniul contrucțiilor reprezintă asociația profesională care reunește specialiștii în construcții responsabili cu verificarea de calitate a proiectelor tehnice sau expertizarea acestora și a construcțiilor.

Doriți să luați legătura cu noi?