Cum obțin autorizația de construire în România?

Este o întrebare ce apare foarte des.

Autorizația de construire reprezintă acel document emis de către primărie și care vă permite să începeți lucrările la o construcție.

Autorizația de construire se emite de către primărie și se semnează de către primar, secretarul primăriei și de către arhitectul șef.

Autorizația de construire se emite în termen de 30 de zile de la depunerea documentației complete.

Autorizația de construire începe cu identificarea unui arhitect, a unei echipe de proiectare. O echipă de proiectare construcții veți găsi aici. Echipa de proiectare cuprinde cel puțin arhitect, inginer constructor și inginer de instalații.

Etapele principale sunt următoarele:

  1. obținerea certificatului de urbanism
  2. obținerea avizelor și acordurilor
  3. obținerea autorizației de construire

Există însă și mai multe subetape: pentru obținerea certificatului de urbanism arhitectul întocmește un scurt memoriu, planul de amplasare în zonă și planul de situație ce conține propunerea. Apoi completează cererea de obținere a certificatului de urbanism și dosarul se depune la primărie.

Verificatorul de proiecte are de asemenea un rol important: verifică ca să fie documentația corect întocmită din punct de vedere tehnic.

Certificatul de urbanism va conține avizele ce trebuie să fie luate și sunt precizate limitările urbanistice conform PUG, PUZ sau PUD. Arhitectul trebuie să respecte toate aceste limitări.

După obținerea avizelor și acordurilor proiectantul trece la întocmirea documentației pentru obținerea autorizației de construire. Această documentație reprezintă un extras din proiectul tehnic. Principala componentă a dosarului pentru obținerea autorizației de construire este partea de arhitectură. Rolul firmei de proiectare, al firmei de arhitectură este foarte important.

Obligația obținerii autorizației de construire aparține proprietarului terenului.