Sunteți în căutarea unui expert tehnic arhitectură, adică pentru pentru lucrările de construcții sau proiectele de arhitectură?

Dr. ing. Lulea Marius Dorin este expert tehnic pentru cerința fundamentală B1- siguranță în exploatare și accesibilitate.

Dr. ing. Lulea Marius Dorin este expert tehnic pentru cerința fundamentală D- igienă, sănătate și protecția mediului.

Dr. ing. Lulea Marius Dorin este expert tehnic pentru cerința fundamentală E- economie de energie și izolare termică.

Dr. ing. Lulea Marius Dorin este expert tehnic pentru cerința fundamentală F- protecție împotriva zgomotului.

Dacă aveți nevoie de un expert tehnic arhitectură atunci sunați la 0740 31 22 24 sau email contact@formare-specialisti-constructii.ro .

Expertizarea tehnică a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor se efectuează de către experți tehnici atestați pe domenii/subdomenii și specialități.

Urmărirea comportării în exploatare a construcțiilor se face pe toată durata de existență a acestora. Atunci când apar evenimente neconforme investitorii sau proprietarii trebuie să solicite prezența unui expert tehnic.

Intervențiile la construcțiile existente se referă la lucrări de construire, reconstruire, desființare parțială, consolidare, reparație, modernizare, modificare, extindere, reabilitare, reabilitare termică, creștere a performanței energetice, renovare, renovare majoră sau complexă, după caz, schimbare de destinație, protejare, restaurare, conservare, desființare totală.

Acestea se efectuează în baza unei expertize tehnice întocmite de un expert tehnic atestat. Intervențiile la construcțiile existente se consemnează obligatoriu în cartea tehnică a construcției.

Cine face atestarea experților tehnici în construcții?

Atestarea experților tehnici în construcții se face de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Ministerul organizează atestarea tehnico-profesională a specialiștilor care desfășoară activitate în construcții – verificatori de proiecte, experți tehnici, auditori energetici pentru clădiri – pe domenii/subdomenii de construcții și pe specialități pentru instalațiile aferente construcțiilor, corespunzător cerințelor fundamentale, precum și confirmarea periodică privind exercitarea dreptului de practică al acestora.

Cine solicită expertizarea unui proiect tehnic sau a lucrărilor de construcții?

Investitorii au ca și obligație expertizarea construcțiilor, mai puțin a instalațiilor/rețelelor edilitare de către experți tehnici atestați. Modificarea instalațiilor/rețelelor edilitare aferente construcțiilor expertizate se realizează în baza unor documentații tehnice elaborate și avizate în conformitate cu prevederile legale.

Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrări suplimentare față de documentația tehnico-economică aprobată, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect și proiectanții pe specialități, persoane fizice sau juridice, în solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificată a investitorului și/sau a beneficiarului în baza unui raport de expertiză tehnică elaborat de un expert tehnic atestat.

Pentru ce anume răspund experții tehnici?

Experții tehnici atestați, angajați pentru expertizarea unor proiecte, lucrări de construcții sau construcții aflate în exploatare, răspund pentru soluțiile date.