Verificator de proiecte instalații la specializările Is, It, Ie, Ci: inginer Onuțu Lohengrin.

email contact: capitalnet.office@gmail.com .

Verificarea de proiecte reprezintă o cerință necesară în conformitate cu sistemul calității din România. Fiecare proiect tehnic trebuie să fie verificat, adică un specialist atestat să se asigure că acesta este corect întocmit. Dacă verificatorul de proiecte verifică proiectul tehnic, ISC este cel care verifică activitatea verifictaorului de proiecte.

Există 7 cerințe fundamentale, adică 7 criterii.

Verificator de proiecte instalații: Citiți aici cine poate deveni verificator de proiecte, ce studii este necesar să aveți.

Proiectele de instalații se întocmesc de către ingineri care au absolvit o facultate tehnică în domeniul construcțiilor și al instalațiilor. Un economist sau un jurist nu poate întocmi un proiect tehnic pe specializarea de instalații.

Vrei să fii membru al unei asociații profesionale de verificator de proiecte? Intră aici.

Cum devii verificator de proiecte?

Să devii verificator de proiecte nu este ușor, reprezintă o muncă de o viață în care îți propui să devii mai bun și să studiezi permanent. Verificatorii de proiecte sunt specialiști atestați de statul român.

Sectorul construcțiilor reprezintă un sector important al economiei naționale. Orice construcție pornește de la un proiect și de la autorizarea lucrărilor de construcții. Pentru acest lucru ai nevoie de arhitecți și de ingineri constructori și de instalații.

Ca să devii ingineri de construcții, instalații sau arhitect trebuie să absolvi o universitate tehnică de profil. În general aceste studii durează aproximativ 4 ani la care se pot adăuga 2 ani de master. Nu pare să fie o treabă simplă, dar dacă ar fi fost atunci era făcută de către oricine.

Verificatorii de proiecte sunt atestați pe specializări și pe cerințe fundamentale de către ministerul dezvoltării. Acest minister emite și diplomele necesare. Verificatorii de proiecte trebuie în mod constant să își actualizeze atestatul dobândit, dar procedura nu implică reexaminare.

Definiția legală a verificatorului de proiecte

verificator de proiecte – specialist cu activitate în construcţii atestat în unul
sau mai multe domenii/subdomenii de construcţii şi specialităţi pentru instalaţiile
aferente construcţiilor, care efectuează verificarea proiectelor în ceea ce
priveşte respectarea reglementărilor tehnice şi cerinţelor fundamentale
aplicabile prevăzute de lege;