Grădinițele și școlile sunt locuri esențiale în sistemul educațional, unde copiii și tinerii au oportunitatea de a învăța nu doar cunoștințe academice, ci și abilități sociale, emoționale și de gândire critică, într-un mediu ghidat de educatori și profesori specializați, pregătindu-i astfel pentru a deveni indivizi bine echilibrați și pregătiți pentru viitor.

Securitatea împotriva incendiilor în școli și grădinițe este o prioritate crucială pentru a proteja viețile copiilor și personalului. Aceste instituții ar trebui să respecte normele și reglementările stricte de siguranță împotriva incendiilor, inclusiv având sisteme adecvate de detectare a incendiilor, echipamente de stingere a incendiilor, căi de evacuare bine semnalizate și planuri de evacuare bine elaborate. O planificare adecvată și implementarea măsurilor de securitate adecvate contribuie semnificativ la reducerea riscurilor și la crearea unui mediu în care copiii și personalul se simt protejați și în siguranță.

Cazul caselor de scară devine deosebit de crucial în contextul evacuării utilizatorilor din școli și grădinițe, oferind o cale esențială și rapidă de evacuare în situații de urgență precum incendii sau alte pericole, contribuind astfel semnificativ la asigurarea securității copiilor, personalului și a întregii comunități școlare.

Casele de scară au un rol vital în asigurarea evacuării rapide și sigure a utilizatorilor unei clădiri în situații de urgență, cum ar fi incendii sau alte pericole. Acestea oferă o rută esențială de acces către zonele sigure în cazul în care lifturile pot fi nesigure sau inutilizabile. În plus, casele de scară trebuie să fie proiectate și protejate pentru a preveni intrarea fumului, gazelor fierbinți și a altor substanțe toxice sau nocive care ar putea compromite vizibilitatea și sănătatea celor evacuați. În acest fel, casele de scară devin un element critic în strategiile de gestionare a situațiilor de urgență și în garantarea securității în clădiri precum școli și grădinițe.

Ce trebuie să știți despre casele de scară- securitatea la incendiu

Casele de scară la clădirile de învățământ, indiferent dacă sunt grădinițe sau școli, trebuie să asigure evacuarea în condiții de siguranță.

În clădirile de învățământ trebuie să existe în mod obligatoriu două case de scară în două direcții diferite și independente. Acest lucru înseamnă că pentru fiecare utilizator al unității de învățământ evacuarea se va face printr-o casă de scară fără a trece prin altă casă de scară. Două direcții diferite de evacuare înseamnă că orice utilizator se poate evacua într-o direcție sau în alta. Mai pe scurt, casele de scară cam trebuie dispune la capetele coridoarelor de circulație, marginal.

Casele de scară la clădirile de învățământ trebuie să fie închise în camere proprii cu pereți rezistenți la foc și incombustibili(A1-EI150 spre exemplu pentru gradele I, II, sau III de rezistență la foc). Aceste case de scară este recomandabil să aibă iluminare naturală, adică geam direct către exterior. Ușile de acces în casele de scară trebuie să fie pline cu autoînchidere, adică cu amortizor. Atenție că ușile trebuie să se deschidă în direcția evacuării, aducă spre scară la etaje și spre exterior la parter sau nivelul de evacuare în exterior.

Și rampele trebuie să fie rezistente la foc, spre exemplu pentru gradele I, II sau III – A1- R60.

O atenție deosebită trebuie să fie dată lățimii rampelor și podestelor care nu pot fi mai mici de 120cm. Dacă nu există lift pentru utilizarea de către persoanele care se deplasează în scaunul cu rotile este obligatoriu ca treptele să fie conformate ca pentru persoane cu dificultăți de mers, adică 16×30 sau 15×32.

La nivelul parterului casele de scară trebuie să asigure evacuarea direct în exteriorul clădirii sau printr-un hol.

O atenție deosebită trebuie să fie acordată grădinițelor și creșelor. Pentru acestea este obligatoriu să prevedem o scară exterioară de incendiu. Atenție că scările exterioare trebuie să fie protejate adică: accesul se va face prin uși rezistente la foc A1-EI15 și nu vor exista elemente combustibile mai aproape de 300cm de orice element al scării (pereți, ferestre sau uși A1-EI15 sau mai mult).

Iluminarea naturală în casele de scară din grădinițe și școli constituie un factor deosebit de important pentru asigurarea siguranței în situații de incendiu, oferind o vizibilitate îmbunătățită, reducând panica și stresul, facilitând orientarea și contribuind la crearea unui mediu familiar și reconfortant în timpul evacuării, ceea ce contribuie la protejarea vieților și bunăstării celor implicați.

Ușile de acces în casele de scară nu trebuie să fie mai mici de 90cm, de altfel această măsură este valabilă pentru toate ușile din școli și grădinițe. Atenție că nu vorbim despre golul de zidărie ci despre golul efectiv de evacuare.

Toate aceste elemente sunt înscrise în normativele de proiectare pentru școli, grădinițe și securitatea la incendiu.