Verificator de proiecte spitale– verificarea unui proiect pentru un spital nou sau existent reprezintă o mare provocare. Cea mai mare parte a specialiștilor abordează superficial această problemă, dar nu este cazul de față. Verificarea unui proiect pentru un spital reprezintă o acțiune de mare responsabilitate.

Verificator de proiecte spitale: contact@formare-specialisti-constructii.ro și la telefon: 0740.31.22.24.

Lulea Marius Dorin este inginer constructor, verificator de proiecte și expert tehnic în construcții. Are în spate experiența a 17 ani de proiectare construcții și peste 30 de spitale noi sau intervenții pe spitale existente ca și proiectant, verificator de proiecte sau expert tehnic. Cu o colecție de cărți scrise pe domeniul construcțiilor acesta este lector în cadrul mai multor asociații profesionale.

Lulea Marius Dorin este și un specialist recunoscut ca și expert în domeniul securității la incendiu, doctor în ingineri civilă și instalații pentru construcții.

Lulea Marius Dorin poate asigura verificarea de calitate la toate cerințele fundamentale:

  • securitate la incendiu – Cc, Ci;
  • igienă, sănătate și mediu înconjurător- D;
  • siguranță și accesibilitate în exploatare- B1;
  • protecție împotriva zgomotului – F;
  • economie de energie și izolare termică- E.

Iată câteva din proiectele verificate:

Cresterea eficientei energetice a cladirii Spitalului Orasanesc Negresti-Oas (Cladire Spital Nou), Judetul Satu Mare

ACTUALIZARE DALI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII CONSOLIDARE ȘI REABILITARE SPITAL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PITEȘTI

Extinderea, Modernizarea și Dotarea unității de primiri urgențe la Spitalul Judetean de Urgența Miercurea Ciuc

Reabilitarea, modernizarea și dotarea secțiilor din clădirea – corp principal C5 a Spitalului Județean de Urgență Vâlcea,situat în str. General Magheru nr. 54

ACHIZIȚIA DE LUCRĂRI(PROIECTARE ȘI EXECUȚIE) DIN CADRUL PROIECTULUI “CREȘTEREA SIGURANȚEI PACIENȚILOR ÎN SPITALUL DE PNEUMOFIZIOLOGIE CONSTANTIN ANASTASATU MIHĂEȘTI”

Reabilitare, modernizare, dotare și extindere două corpuri de clădiri la Spitalul Orășenesc Negrești-Oaș – CORP C1

DALI PENTRU OBIECTIVUL REABILITARE, MODERNIZARE SI EXTINDERE INFRASTRUCTURA DE FLUIDE MEDICALE, INSTALATII ELECTRICE, INSTALATIE DE VENTILATIE SI CLIMATIZARE PENTRU CRESTEREA SECURITATII LA INCENDIU IN CADRUL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA PIATRA NEAMT

Reabilitare/consolidare si extindere infrastructura electrica si de fluide medicale la spital de pneumofiziologie SF Andrei, Valea Iasului

EFICIENTIZAREA ENERGETICA A IMOBILULUI AMBULANTA TULCEA

SPITALUL CLINIC NR.4, „VICTOR BABES” TIMISOARA MUNICIPIUL TIMISOARA. DESFIINTARE CORP C2, SI CONSTRURE CORP P.E.T.C.T. (INVESTIGATII MEDICALE) CU REGIM DE INALTIME P+1E

Extinderea si dotarea cu echipamente medicale a ambulatorului din structura Spitalului Municipal Anghel Saligny Fetesti

REAMENAJAREA CORPULUI A DIN SPITALUL POLIZU – PENTRU FUNCTIUNEA DE AMBULATORIU

Modernizare și dotare spital orășenesc Strehaia

Spital Videle

Spitalul Clinic de Urgenta „Bagdasar-Arseni” UPU

Reabilitarea, modernizarea si dotarea ambulatoriului din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Slobozia

LUCRARI DE AMENAJARE SI MODERNIZARE CURTE INTERIOARA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA GIURGIU

În cazul în care doriți o colaborare pentru a vă asigura că puteți realiza proiecte de calitate pentru spitale, nu ezitate să ne contactați.